top of page

I'm a title. Click here to edit me

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

 

At Wix we’re passionate about making templates that allow you to build fabulous websites and it’s all thanks to the support and feedback from users like you! Keep up to date with New Releases and what’s Coming Soon in Wixellaneous in Support. Feel free to tell us what you think and give us feedback in the Wix Forum. If you’d like to benefit from a professional designer’s touch, head to the Wix Arena and connect with one of our Wix Pro designers. Or if you need more help you can simply type your questions into the Support Forum and get instant answers. To keep up to date with everything Wix, including tips and things we think are cool, just head to the Wix Blog!

Eventy Starých Pověstí Českých

Impresivní video dílo vyznačující se znaleckou režií a střihem předkládá Fabiana Mertová. Autorka využívá příležitost výstavní prezentace a mísí scény samého videa se scénami zamýšlené galerijní prezentace. Tak jsme chvíli v dokumentu chvíli v mistrovsky zformovaných scénách. Významné je, že tyto přechody nesnižují silný dojem video díla. Hrané scény se střídají s fotografiemi, kterým je čas k prohlédnutí určen autorčinou režií. Celý její projekt je inspirován Starými pověstmi českými Aloise Jiráska. Jeho historické čtivo autorka umisťuje do současnosti mimořádně invenčním způsobem. Aniž bychom podrobně znali přímý kontext, vyvolává dílo pozornost a vzbuzuje mnohé asociace. Sledováním děje jsme vtaženi do charakteristických scén, které nás nenechávají lhostejnými. Chápeme, že se zde problematizují mužsko-ženské vztahy a mluví o dominaci. Navzdory dramatické a osti krvavé legendě o Šárce, Libuši a Ctiradovi interpretuje video dílo situace meditativně, s mnoha pozitivními emocemi a naznačenou erotikou. Vše podléhá interpretaci. Samozřejmě, dojmy se nemusejí shodovat. V tomto případě je zřejmá vložená energie, která má za výsledek nadprůměrnou úvahu. Ponoření se do dokumentu vyvolává meditaci. Před námi je virtuózně realizované spojení legendy a reality.

Eugen Borkovsky, curator, IV. 2014

 

 

 

 

 

bottom of page