top of page

Familly similarities 

Foto album

Když jsem si prohlížela staré fotografie mých prarodičů, které jsem neměla možnost nepoznat osobně, uvědomila jsem si, že jejich život se ve své podstatě nelišil od toho mého. Vybírala jsem tedy detaily jejich starých fotografií a k nim jsem ze svého archivu vyhledávala podobné momenty. Zdánlivě se tak propojila minulost s přítoností.

 

 

Photo album

When I looked on my grandparents old photos which I didn't met, to my surprise I found out that they showed some certain  similarities, which I have found in my current photographic archive. I worked with details and compare them. What a interconnection between the past and the presence.

bottom of page