top of page

Orbs

Jevem, který je označován jako „orbs“ (z ang. koule), se rozumí kulové skvrny na fotografiích, někdy průhledné nebo i plně světlé až bílé. Nejsou viditelné prostým okem a jsou objeveny až po zhotovení snímku. Vznikají na snímcích zhotovených hlavně kompaktními fotoaparáty při užití vestavěného blesku.

Množství tzv. orbs na fotografiích se nebývale rozšířilo s nárůstem prodaných digitálních fotopřístrojů, a tedy i počtu amatérských fotografů a rozvojem internetu. Vyskytoval se přitom i dříve na fotografiích pořízených kompaktními filmovými přístroji také velmi často. Byly ale považované za chyby ve zpracování fotografií na labu, případně za chyby na negativu a přešly se bez většího zájmu. Až s rozvojem internetu a díky sdílení těchto fotografií si lidé našli "zdůvodnění", veskrze "duchovní".

Problematika „orbs“, pokud pomineme několik málo kritických článků, brzy začala žít svým vlastním životem. Spekuluje se o jakési duchovní nebo jiné energii, která orbs způsobuje a odmítají se kritické a střízlivé hlasy. Reakce ze strany odborníků na fotografickou techniku a na fotografii je jednoznačná: problém „orbs“ vznikl z konstrukce aparátů s bleskem, a je to léta známý problém.

 

Zdroj textu:

http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/index.php?option=com_content&view=article&id=679:co-je-orbs-&catid=15:lanky-a-nazory&Itemid=32

Tyto "skvrny na fotografiích" jsem vyhledávala na snímcích ve svém fotografickém archivu, protože mě fascinovala mě jejich estetická hodnota a jejich náhodný princip vzniku, který tyto vizuální obrazy vytváří. Je jen na divákovi, jestli v obrazcích bude spatřovat jen "chybu", nebo jim vloží jiný (například duchovní) význam, nebo je bude vnímat jen jako estetický obraz způsobenou technickým přístrojem. Jsme zvyklí vnímat podobné přírodní abstratkní obrazy jako krásu přírody, a brát ji jako jistou samodřejmost, ale v tomto případě jde o jev způsobený technickým aparátem. Lze takovouto chybu vnímat jako krásu? 

Fabiana Mertová

 

bottom of page