top of page

Out of the frame

Mimo rámec
V práci s názvem "Mimo rámec" jsem se zabývala zkoumáním fotografického média z hlediska rámování, komponování a vymezování z reality. Pozorovala jsem a zaznamenávala obecně zažitou zkušenost.- návštěvu- a s ní spojené prohlížení si cizích fotografií na stěnách, poličkách a stolech. Vždy máme pocit něčeho cizího, ale zároven blízkého. Takto prezentované fotografie nás ve své podstatě ničím nepřekvapí. Konfekční rámeček je dnes asi nejrozšířenější forma prezentace fotografie (mimo reklamu a galerie) Konkuruje mu snad jen fotoalbum. "Rodinné fotografie" se většinou rámují a pak instalují do interiérů- obývacích pokojů, ložnic nebo kuchyní. Zabývám se zde dvěma rovinami, které spolu souvisí a vzájemně se prolínají. Jedna rovina zkoumá a dokumentuje, kde jsou rámečky umístěny. Chodila jsem do různých bytů a tato místa zaznamenávala. Ty jsem pak kolážovou manipulací vkládala do fotografií, na kterých je celek. Nahlížím na tuto fotografii z jiného hlediska, ve své podstatě pohledem "mimo rámec". Tyto koláže zobrazují dvě prolínající se reality, které se doplnují a vytvářejí optický klam. Tím můžeme jakoby vstupovat i vystupovat z obrazu.
Fakt, že se vzpomínkové fotografie objevují skoro v každé domácnosti mě nutila přemýšlet nad obecným principem těchto snímků. Proto jsem zkoumala, jaké fotografie se v rámečcích nejčastěji objevují. Nepřekvapilo mě, že se na fotografiích vyskytuje většinou někdo z rodiny, krajina a zvířata. Často se také objevuje téma, které se týká určitého osobního zájmu dotyčného člověka. Skoro vždy tyto fotografie vyvolávají pozitivní pocity. Motivy, objevující se v rámečku, jsou upřeny na jednu konkrétní věc, osobu nebo nějakou situaci. Proto jsem také do fotografií vkládala náměty, které se v rámečcích často objevují.

Fabiana Mertová 2011

bottom of page